top of page
ell werkt.png


Onze werkwijze is geïnspireerd op Design Thinking. We zetten de eindgebruikers hierbij centraal en zetten verschillende creatieve onderzoeks- en ontwerpmethodes in. Hieronder schetsen we onze globale werkwijze. We werken niet aan elk project op exact dezelfde manier, zonodig kunnen stappen bijvoorbeeld herhaald worden.1. Kennis verzamelen 

We starten ons proces met het verzamelen van kennis. Hierbij kijken we eerst naar de kennis die al beschikbaar is. Welke onderzoeken zijn er al uitgevoerd en welke kennis is er beschikbaar bij kennis- en praktijkpartners? Deze informatie vullen we aan met een eigen, ontwerpgericht onderzoek op locatie. Hierbij gaan we het liefst direct met de eindgebruiker in gesprek. 

2. Van kennis naar ideeën. 

In een ontwerpsessie zetten we alle verzamelde kennis uiteen. Eerst laten we de resultaten even tot ons doordringen, daarna gaan we op zoek naar interessante combinaties en bedenken we zoveel mogelijk ideeën. 


3. Ideeën toetsen

De beste ideeën kiezen we uit, bespreken we met de betrokkenen en testen we in een korte cyclus. Door kortcyclisch laagdrempelige testen uit te voeren, kunnen we snel en goedkoop toetsen in hoeverre een idee echt aansluit bij de praktijksituatie. 

Onze werkwijze: Over ons
loes%20idee_edited.png

4. Conceptontwikkeling

Het meest kansrijke idee werken we uit tot een concreet concept en een plan van uitvoering. Voor elk project zoeken we de juiste personen en partijen om mee samen te werken. 


5. Uitvoering

Tijdens de uitvoering van een project kan van alles veranderen. Sociaal ontwerp gaat vaak over participatie en juist de manier waarop mensen gaan participeren is niet planbaar.  Wij houden daarom ‘ruimte voor het ongeplande’, want vaak ontstaan juist in het on-planbare, nieuwe en mooie dingen. 


6. Evalueren

We vinden het belangrijk om goed te evalueren met de betrokkenen. Geleerde lessen delen we met geïnteresseerden en nemen we mee in toekomstige projecten.

bottom of page